Selecteer een pagina

In deze vreemde tijd, waarin het Corona-virus de samenleving ontregelt en inmiddels veel mensen en hun families heeft getroffen, realiseer ik mij nog maar weer eens hoe blij ik ben met de gekozen naam van mijn bedrijf.

Ondanks dat het niet de makkelijkste tijd is om te starten met een eigen bedrijf, blijf ik ervan overtuigd dat men zich de komende jaren steeds meer zal gaan realiseren dat we met elkaar moeten zoeken naar geschikte  woon-oplossingen en dat ik daar mijn steentje aan bij wil en kan dragen. 

Ubuntu staat letterlijk voor medemenselijkheid. Zorgen voor elkaar en niet in de eerste plaats voor jezelf. 

De mens is een sociaal wezen dat gevormd is door de context waarin hij of zij is opgegroeid. Een mens heeft andere mensen om zich heen nodig die iets voor hem of haar betekenen en voor wie hij of zij zelf van betekenis kan zijn. Om mens te zijn in een open gemeenschap is het van belang zowel overeenkomsten als verschillen in mens-zijn te (h) erkennen en waarderen. Het individu is van waarde voor het collectief en het collectief is van waarde voor het individu: Ik ben omdat wij zijn. 

Mijn plannen om mensen te helpen bij het realiseren van een woonoplossing die levensloopbestendig is, sluiten mooi aan bij dit thema. Zowel voor mij persoonlijk als ook voor de mensen die ik wil en kan helpen. 

Door een woning zo aan te passen of iets nieuws te bouwen kunnen we er samen voor zorgen dat in de toekomst de eerste zorg en aandacht zo goed als mogelijk gegeven kan worden.  Geen obstakels voor (thuis)-zorg in de zin van moeilijk begaanbare trappen en/of te kleine ruimtes. Maar ook voor de mantelzorg, waar een steeds groter beroep op gedaan zal worden, kan het dichterbij en centraler wonen al een hele verlichting betekenen. 

Hoe fijn zou het zijn om bij ziekte of ongemak zo lang mogelijk op uw vertrouwde plek te blijven en ook tijdens het herstel bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname zo snel mogelijk weer te kunnen terugkeren naar uw eigen stek.

Ondanks de soms negatieve klanken over de egoïstische samenleving waarin we leven, ga ik daar niet in mee en vertrouw op het goede van de mensen. Zoals we ook nu in deze tijd van Corona zien, worden creatieve oplossingen bedacht in tijde van nood. 

Ik nodig u uit eens verder te kijken op onze website om zo te ontdekken met welke woonoplossingen ik u zou kunnen helpen.  Een mantelzorgwoning, aangepaste woning of mogelijk een collectieve oplossing met een groep dorps- of buurtgenoten. Ik zou er graag eens met u over praten (hoewel het momenteel wat lastig is, zijn ook daar oplossingen voor ). Tot die tijd…

…blijf gezond en zorg voor uzelf en voor elkaar. 

Leon

PS op de site kunt u ook een gratis E-book aanvragen met handige tips en ideeën.