Selecteer een pagina

OVER MIJ

Mijn naam is Leon van Vliet. Samen met mijn vrouw en twee dochters woonachtig in het mooie dorp Kamerik, midden in het Groene Hart.

Met mijn onderneming Ubuntu Bouw Support wil ik met mijn ervaring in de (tijdelijke) bouw een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving en er voor zorgen dat vele mensen op een prettige manier kunnen wonen in een fase van het leven waarin zorg mogelijk een grotere rol gaat spelen.  De zorg ont-zorgen dus.

 

Respectvol

Open & Eerlijk

Zorgzaam

Onafhankelijk

20 jaar ervaring

Streven naar balans

Ik ben Leon en woon in Kamerik. Vanaf 1999 tot 2019 ben ik actief geweest als werkvoorbereider in de bouw en later als product manager en engineer in tijdelijke huisvesting en offshore. De laatste jaren miste ik echte voldoening en de goede balans tussen werk en privé, waardoor het plezier in mijn werk ontbrak. Hoewel ik het zelf niet echt zo benoem, ben ik zelf ook wel mantelzorger met een chronisch zieke vrouw (ME/CVS) en opgroeiende dochters.

“Op een gegeven moment was ik er helemaal klaar mee en wist: dit wil ik niet meer.”

De regie weer in eigen hand nemen, dat is wat ik wilde. Ik heb het roer omgegooid en ben als zelfstandig ondernemer gestart. Op deze manier kan ik vanuit huis werken, waarbij ik mijn dagelijkse zorgtaken kan combineren met mijn werkzaamheden. Aangezien mijn hart wel ligt bij techniek en bouwen, maar juist ook de zorg mij interesseert heb ik besloten deze twee werelden te combineren.

“Houdt de regie over je eigen leven, want erop rekenen dat problemen zich vanzelf oplossen is meestal een illusie”

Met Ubuntu Bouw Support wil ik ´echte mensen´ helpen, door goed te luisteren, goed te communiceren en vooral samen te werken. Mijn mening is dat mensen allemaal uniek zijn en ieder mens ten alle tijde respectvolle hulp verdient. 

Vandaar ook de naam van mijn bedrijf (spreek uit: OE-BOEN-TOE). U leest hieronder iets over de betekenis en afkomst van dat woord. 

 

Leon

Onze Visie

“Als zorg en wonen samen goed geregeld is, hoeft (mantel)zorg geen last te zijn. Integendeel,  het samenleven met en zorgen voor elkaar is dan het mooiste en meest eervolle in je leven.”

Onze Missie

“Het samen creëren van woon-zorg oplossingen op maat, die zorgen dat 1.000 senioren zich gelukkig en gewaardeerd voelen.”

Ubuntu

In je eentje ben je nergens, of beter: je bent mens, dankzij anderen. Dat is de essentie van de Afrikaanse filosofie ubuntu. Deze levensleer vindt zijn oorsprong in Zuidelijk Afrika. Mensen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, iets dat we hier in het Westen nog weleens vergeten.

Ubuntu is kort voor ‘Umuntu Ngumntu Ngbantu’, wat betekent: een mens is een mens, omdat er anderen zijn. Of het wordt ook wel vertaald als: ‘ik ben, omdat wij zijn’. De ubuntu-wijsheid leert ons dat een mens niet in eerste instantie een individu is, maar altijd onderdeel van een gemeenschap.”

Je hebt altijd anderen nodig

En dat niet alleen. Ook meningsverschillen, andere achtergronden en conflicterende opvattingen zorgen ervoor dat we ons kunnen vormen. Niet iets om te ontwijken of te veroordelen volgens de ubuntu-wijsheid, maar juist iets om dankbaar voor te zijn.

Een uitgebreidere omschrijving van de essentie van ubuntu komt van aartsbisschop Desmond Tutu: “Iemand met ubuntu staat open voor en is toegankelijk voor anderen, wijdt zich aan anderen, voelt zich niet bedreigd door het kunnen van anderen omdat hij of zij genoeg zelfvertrouwen put uit de wetenschap dat hij of zij onderdeel is van een groter geheel, en krimpt ineen wanneer anderen worden vernederd of wanneer anderen worden gemarteld of onderdrukt.”

Nelson Mandela

In Filosofie Magazine legt Michael Onyebuchi Eze, kenner van Afrikaanse filosofie, uit hoe Nelson Mandela de ubuntu-filosofie toepaste in zijn leven: “De manier waarop Mandela zijn gevangenschap onderging, laat precies zien waar ubuntu om draait.” Mandela werd bijna drie decennia gevangen gehouden door blanke Afrikaners om zijn strijd tegen apartheid. “Maar hij raakte niet verbitterd, liet zich nooit leiden door haat. In plaats daarvan besloot hij in gesprek te gaan met zijn bewakers.”

Mandela leerde hun taal, ontwikkelde begrip voor hun zware tijden van Britse onderdrukking en leerde dat die geschiedenis bepalend was voor hun ideeën: “Juist omdat Mandela openstond voor hun positie, was het mogelijk samen tot verandering te komen. Mandela besefte dat we slechts mens zijn via de humaniteit van andere mensen. En dat het daarom heel belangrijk is je in te leven in de ander,” vertelt Eze aan Filosofie Magazine.

Begrip

Als iemand jou onrecht aandoet, is onze respons om ons voor deze persoon af te sluiten. Maar stop. Veel nuttiger en interessanter is om je af te vragen: waar komt het gedrag van deze persoon vandaan? Kun je dat proberen te begrijpen? En kun je je inleven in die persoon?

Probeer de ander te begrijpen en vervolgens te leren van de verschillen. Want juist door die verschillen worden mensen gevormd. Verschillen zijn een mooi iets. En essentieel. Want als iedereen hetzelfde is, kán er geen groei zijn. Oftewel: een mens is een mens, omdat er anderen zijn.

Alleen door open te staan voor anderen, door altijd te proberen de ander te begrijpen, kom je samen verder. Dát is de wijsheid. En we zouden er goed aan doen deze houding in het Westen eens wat vaker over te nemen. Nieuwsgierig te zijn naar anderen. Niet iemand te veroordelen om zijn woorden en daden. Verder te kijken dan onze neuzen lang zijn.

LocatiE

Voorhuis 18, 3471 EM, Kamerik

BEREIKBAAR

Ma-Vr: 9.00 - 21.00uur

E-mail

info@ubuntubouwsupport.com

h

KvK nummer

nr. 77140214

IBAN nr.

NL85 RABO 0349 8526 93

BTW-Id

NL003155194B77