Selecteer een pagina

Verander binnen 6 maanden uw wens of idee m.b.t. een zelfstandige woon-oplossing op maat in werkelijkheid.

Hoe Wij U kunnen helpen.

 

Als u wel ideëen hebt, maar niet weet waar en hoe te beginnen kunnen wij u ondersteunen met het zetten van de juiste stappen op het juiste moment.

Aan de hand van onze unieke methode helpen wij u in 4 fases door het traject. Na iedere stap beslist u of en wanneer wij u ook helpen met de volgende stap.

Onze unieke methode

U-bent-u Methode

Nederland vergrijst de komende 10 tot 20 jaar en de levensverwachting stijgt. De overheid stimuleert het langer zelfstandig wonen en de toelatingsregels voor tehuizen worden alsmaar strenger. De mantelzorg voor de grote groep ouderen die gebreken gaan vertonen komt neer op steeds minder mensen, die lang niet altijd dichtbij wonen. Een passende woonoplossing geeft voor jaren rust aan bewoner en de mantelzorger(s) en houdt de oudere actief en betrokken bij het gezinsleven en de samenleving en het gevoel voorbereid te zijn op de volgende fase van het leven. 

Iedere situatie en ieder mens is echter uniek. Door goed te luisteren naar uw wensen, zoeken we samen naar de beste oplossing voor u, want u bent u.     

Stap 1: Verkennend gesprek

In een persoonlijk gesprek nemen we rustig uw wensen en vragen door:

• hoe is de huidige situatie? 

• hoe ziet u de toekomst?

• zou u eventueel samen willen wonen met één van uw mantelzorgers?

• is uw woning daarbij het logische uitgangspunt of dat van uw mantelzorger?

• of ziet u dat niet als mogelijkheid en ziet u meer in een andere woonoplossing?

Na het gesprek stuur ik u een tekening van het besproken idee, zodat u een beter beeld heeft en rustig verder kunt oriënteren.

Stap 2: Uitgewerkt plan

Wanneer u na het gesprek een goed gevoel hebt gekregen en verder wilt, werken we samen het plan verder uit:

• voorlopige tekening omzetten in definitieve tekening.

• vooroverleg gemeenteloket(ten).

• inventarisatie bijkomende werkzaamheden.

• offerteaanvragen leveranciers of aannemers.

• kostenraming

• voorlopige planning

 

Stap 3: Planvoorbereiding

In deze fase werken we de details uit en treffen we de laatste voorbereidingen:

• vergelijking verschillende offertes.

• selectie en opdrachtverstrekking.

• vergunningaanvraag.

• opdrachten bijkomende werkzaamheden (bijv. heiwerk, grondwerk, bouwkundig).

• definitieve planning.

• kleur- en materiaalkeuzes.

• overleg benodigde inrichting en domotica.

 

 

Stap 4: Bouwbegeleiding

Na de voorbereiding gaat het nu gebeuren. Tijdens deze fase kunnen wij u ondersteunen bij:

• afstemming verschillende partijen.

• toezicht op kwaliteit en veiligheid.

• oplevering.

• inrichting en verhuizen.

• nazorg.

 

LocatiE

Voorhuis 18, 3471 EM, Kamerik

BEREIKBAAR

Ma-Vr: 9.00 - 21.00uur

E-mail

info@ubuntubouwsupport.com

h

KvK nummer

nr. 77140214

IBAN nr.

NL85 RABO 0349 8526 93

BTW-Id

NL003155194B77